Công ty: GTZ Hà Nội - Dự án Năng lượng gió

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Diện tích: 120m2

Thời gian thi công: 20 ngày

1
2
3
4
5