Công ty:Seta CINQ Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 3D, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Diện tích: 350m2
Thời gian thi công: 30 ngày
Hạng mục: Thiết kế nội thất khu vực văn phòng và cung cấp sản phẩm nội thất
1
2
3
4
5
6
7
8